Honning as
Orgnr. 917618976 P.B addresse: Postbox 3 3109 Tønsberg Besøks Addresse: Hauganveien 293 3178 Våle Mob +47 97708666 E-mail: post@honningas.no Åpningstider for utlevering av varer:
07:00 - 16:00 Generelle henvendelser: Daglig Leder: Bent Kittelsen Telefon +47 97708666 bent@honningas.no

Odd Gjermundrød
+47 91876295

Produktansvarlig

Salg - Agder

Cecilie Hyllseth
+47 48471137

Salg - Buskerud, Vestfold, Telemark, Østfold

Bent Kittelsen
bent@honningas.no
+47 97708666

Salg - Oslo, Hedemark, Oppland, Norland

Styret i Honning as
Victor Andrew Baann Jan Fredik Kjær Heidelberg Bent Kittelsen Cecilie Helene Evant Hyllseth Odd Gjermundrød