Litt om oss!

Honning as ble stiftet august 2016.
Flere av eierne og de ansatte har lang erfaring med produksjon og salg av honning i Norge. Daglig leder har 11 års erfaring som salg/markedssjef på honning i det norske markedet. Formålet for Honning as er import og salg av ferdigprodusert honning fra europeiske land. Alle importerte produkter blir merket med opprinnelsesland, hvor råvaren hentes fra. Det er også et mål at råvare, produksjon og pakking skal skje i samme land. Honning as vil være med i hele prosessen fra råvare til ferdig produkt.

Honning as vil være ansvarlig for Utvikling av design, utvikling av ferdig produkt, emballasje og et strengt analyse regime. Honning as bruker kjente analyselaboratorier (Intertek i Tyskland), slik at alt av matsikkerhet vil bli ivaretatt. Honning as bruker Vestfold lab, som ekspertpanel ved avlesning av analyseresultat.

Norsk honning
Honning as vil innen kort tid også produsere, utvikle, designe og selge norsk honning. Vi vil også ha stort fokus på kortreist mat.

Lagerfunksjon
Honning as har lager i Våle, Vestfold. Her har vi innarbeidet alle systemene som forlanges av dagligvarekjedene i Norge. Kontor er Hegna 46, 3145 Tønsberg.

Medlem i register
Honning as er medlem av Grønt punkt, Debio Norge, GS1, EAN og EPD registeret. Vi har sertifikater for import av matvarer fra land utenfor Norge, Vi har Debio sertifikat for produksjon av ØKOLOGISK MAT og sertifikat for transport av emballasje ut av Norge.

Lokal tilknytning
Honning as vil fokusere på å bruke lokale krefter på utvikling av design, trykking av materiell, smakstesting, analysegodkjenning, lagerfunksjon, kontorleie, datahjelp, web-tjenester, regnskaps-tjenester.

Nasjonal leverandør
Honning as har som ambisjon å bli en nasjonal leverandør av honning. Vi har som ambisjon å være tilstede på alle dagligvareskjedene, og være størst på import av honning i Norge.
Honning as har også som målsetning å expandere ut på det nordiske markedet.